ฝากเงินเล่นสล็อต_วิเคราะห์บอล _เกมส์ สล็อต เหมือน จริง_ตามหาเงินเล่นสล็อตฟรี_วิธีเล่นสล้อตให้ได้เงินเร็วที่สุด https://www.google.com/https://wilbur.us/stuff/beer-brewing en Crafting a Nation at Casket Cinema https://www.google.com/https://wilbur.us/blog/2014-02-05-crafting-nation-casket-cinema <span class="vocabulary field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><h2 class="field-label">Stuff:&nbsp;</h2><ul class="vocabulary-list"><li class="vocabulary-links field-item even"><a href="/stuff/beer-brewing">Beer Brewing</a></li><li class="vocabulary-links field-item odd"><a href="/stuff/casket-cinema">Casket Cinema</a></li></ul></span><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>This week, Mark Wojahn and I are presenting <a href="http://www.craftinganation.com/" target="_blank">Crafting A Nation</a> at <a href="http://casketcinema.com" target="_blank">Casket Cinema</a>. ?We'll have a slew of special guests:</p> <ul><li>Brenden Harris , the film's director of photography will talk about making the movie;?</li> <li>Brett Michlitsch and Lonnie Manesa, upstart new local brewers will share their current experience in opening their new brewpub.?</li> <li>If that is not enough, we will also have the MN Homebrewers Association here! ?Bring your homebrew for a candid evaluation from our local brew club.</li> </ul><p>Check this out, we even made the documentary website:<br /><a href="http://www.craftinganation.com/blog.cfm?blogID=69">http://www.craftinganation.com/blog.cfm?blogID=69</a></p> <p>Check out our event signup on facebook too!<br /><a href="https://www.facebook.com/events/1385989088288515/">https://www.facebook.com/events/1385989088288515/</a></p> <p>This promises to be a fun night of documentary and brew! ?Hope the weather cooperates. ?</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-blog-images field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://wilbur.us/sites/default/files/images/header.png" title="Crafting A Nation" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-57-ZsGP6q5qkOQ" data-cbox-img-attrs="{&quot;title&quot;: &quot;&quot;, &quot;alt&quot;: &quot;Crafting A Nation&quot;}"><img src="https://wilbur.us/sites/default/files/styles/thumbnail/public/images/header.png?itok=ghtLJuGT" width="100" height="54" alt="Crafting A Nation" title="" /></a></div></div></div> Thu, 06 Feb 2014 01:17:52 +0000 wilbur 57 at https:// สล็อตฟรีเครดิต ถอนได้ 2019 www.baylanhafriyat.com 705 IPA https://www.google.com/https://wilbur.us/blog/2009-07-05-705-ipa <span class="vocabulary field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><h2 class="field-label">Stuff:&nbsp;</h2><ul class="vocabulary-list"><li class="vocabulary-links field-item even"><a href="/stuff/beer-brewing">Beer Brewing</a></li></ul></span><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img border="0" align="right" src="http://www.beertools.com/images/colors/08.jpg" alt="BeerTools Pro Color Graphic" /></p> <p>Spend the day at home, making a batch of American IPA.? I?have been obsessed with American Pale Ales made with Chinook, Cascade and Centennial hops.? The Chinook goes in as the straight bittering hop, and the Cascade/Centennial additions are added continuously at 10 minute intervals.? Today I used more Centennial because I only had a little Cascade left.?</p> <p>Check out the comparison to the BJCP?Style, the hop IBU's topped the charts!? Yeah, can you say hoppy?</p> <!--break--> <hr /><div style="font-family: Helvetica,Geneva,Arial,SunSans-Regular,sans-serif;"> <h2>09-07-05 705 IPA</h2> <p><span style="font-size: 14px;">14-B American IPA</span><br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Author:</span> Wylbur</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Size:</span> 10.5 gal<br /><span style="font-weight: bold;">Efficiency:</span> 80.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Attenuation:</span> 75.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Calories:</span> 197.98 kcal per 12.0 fl oz</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Original Gravity:</span> 1.059 (1.056 - 1.075)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">==</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=============</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Terminal Gravity:</span> 1.015 (1.010 - 1.018)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">======</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Color:</span> 8.09 (6.0 - 15.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">===</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">============</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Alcohol:</span> 5.85% (5.5% - 7.5%)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">==</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=============</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Bitterness:</span> 80.1 (40.0 - 70.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">=====</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">==|</span></p> <h3>Ingredients:</h3> <p style="font-size: 12px;">10.5 lb Standard 2-Row<br /> 11.0 lb Pale Ale Malt<br /> .5 lb Crystal 55<br /> 2 oz Chinook - pellet (12.0%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 60 min</span><br /> .6 oz Cascade - pellet (5.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 50 min</span><br /> 1 oz Centennial - pellet (8.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 40 min</span><br /> .6 oz Cascade - pellet (5.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 30 min</span><br /> 1 oz Centennial - pellet (8.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 20 min</span><br /> .6 oz Cascade - pellet (5.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 10 min</span><br /> 1 oz Centennial - pellet (8.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 5 min</span><br /> 1 ea WYeast 1056 American Ale</p> <h3>Schedule:</h3> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Ambient Air:</span> 70.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Source Water:</span> 60.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Elevation:</span> 0.0 m</p> <p style="font-size: 12px;">00:28:17 <span style="font-weight: bold;">Mash In</span> - <span style="font-style: italic;">Liquor: 6.84 gal; Strike: 159.46 F; Target: 148 F</span><br /> 01:28:17 <span style="font-weight: bold;">Rest</span> - <span style="font-style: italic;">Rest: 60 min; Final: 144.6 F</span><br /> 01:28:17 <span style="font-weight: bold;">Sparge</span> - <span style="font-style: italic;">Sparge Volume: 10.15 gal; Sparge Temperature: 170.0 F; Runoff: 11.21 gal</span></p> <p style="font-size: 10px;">Results generated by <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.beertools.com/">BeerTools Pro 1.5.3</a></span></p> </div></div></div></div> Mon, 06 Jul 2009 02:40:04 +0000 wilbur 20 at https:// สล็อตฟรีเครดิต ถอนได้ 2019 www.baylanhafriyat.com 605 IPA https://www.google.com/https://wilbur.us/blog/2009-06-05-605-ipa <span class="vocabulary field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><h2 class="field-label">Stuff:&nbsp;</h2><ul class="vocabulary-list"><li class="vocabulary-links field-item even"><a href="/stuff/beer-brewing">Beer Brewing</a></li></ul></span><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img border="0" align="right" alt="BeerTools Pro Color Graphic" src="http://www.beertools.com/images/colors/12.jpg" /></p> <p>This is the third beer in the Summer of the Single American 1056 yeast pack.? I?racked this beer over the yeast cake from the Spring APA.?</p> <p>There are some obvious advantages to this - like an instantaneous fermentation, and a massive starter for your batch of beer.? The downside is that you pass a lot of trub from batch to batch.? AND if you get bugs, you will have them 6-fold on the next batch.? </p> <p>So far so good, I?served this beer at my birthday party and it was a big hit!? I?think people really dig the big malt backbone when you are giving them a mouthful of cirtusy American hops.? The next batch will be a little dryer, we will see how people react.</p> <hr /><div style="font-family: Helvetica,Geneva,Arial,SunSans-Regular,sans-serif;"> <h2>09-06-05 605 IPA</h2> <p><span style="font-size: 14px;">14-B American IPA</span><br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Author:</span> Wylbur</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Size:</span> 10.5 gal<br /><span style="font-weight: bold;">Efficiency:</span> 80.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Attenuation:</span> 75.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Calories:</span> 179.25 kcal per 12.0 fl oz</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Original Gravity:</span> 1.054 (1.056 - 1.075)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|======</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">=</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Terminal Gravity:</span> 1.013 (1.010 - 1.018)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">======</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=========</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Color:</span> 12.7 (6.0 - 15.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">===========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">====</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Alcohol:</span> 5.3% (5.5% - 7.5%)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|======</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">=</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Bitterness:</span> 65.6 (40.0 - 70.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=============</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">==</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <h3>Ingredients:</h3> <p style="font-size: 12px;">10.5 lb Standard 2-Row<br /> 8 lb Pale Ale Malt<br /> .5 lb Crystal 55<br /> .5 lb CaraMunich 60L<br /> .5 lb CaraMunich 120L<br /> 2 oz Chinook - pellet (12.0%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 60 min</span><br /> .5 oz Cascade - pellet (5.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 50 min</span><br /> .5 oz Centennial - pellet (8.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 40 min</span><br /> .5 oz Cascade - pellet (5.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 30 min</span><br /> .5 oz Centennial - pellet (8.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 20 min</span><br /> .5 oz Cascade - pellet (5.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 10 min</span><br /> .5 oz Centennial - pellet (8.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 5 min</span><br /> 1 ea WYeast 1056 American Ale</p> <h3>Schedule:</h3> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Ambient Air:</span> 70.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Source Water:</span> 60.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Elevation:</span> 0.0 m</p> <p style="font-size: 12px;">00:26:58 <span style="font-weight: bold;">Mash In</span> - <span style="font-style: italic;">Liquor: 6.5 gal; Strike: 158.93 F; Target: 148 F</span><br /> 01:26:58 <span style="font-weight: bold;">Rest</span> - <span style="font-style: italic;">Rest: 60 min; Final: 144.4 F</span><br /> 01:26:58 <span style="font-weight: bold;">Sparge</span> - <span style="font-style: italic;">Sparge Volume: 9.23 gal; Sparge Temperature: 170.0 F; Runoff: 11.21 gal</span></p> <p style="font-size: 10px;">Results generated by <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.beertools.com/">BeerTools Pro 1.5.3</a></span></p> </div></div></div></div> Sat, 06 Jun 2009 01:21:02 +0000 wilbur 21 at https:// สล็อตฟรีเครดิต ถอนได้ 2019 www.baylanhafriyat.com Brownie Brown Ale https://www.google.com/https://wilbur.us/blog/2009-05-29-brownie-brown-ale <span class="vocabulary field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><h2 class="field-label">Stuff:&nbsp;</h2><ul class="vocabulary-list"><li class="vocabulary-links field-item even"><a href="/stuff/beer-brewing">Beer Brewing</a></li></ul></span><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a target="_blank" href="http://www.beertools.com/"><img border="0" align="right" src="http://www.beertools.com/images/colors/23.jpg" alt="BeerTools Pro Color Graphic" /></a></p> <p>This is batch 2 in the Summer of the Single American 1056 Yeast Packet.?</p> <p>I bought all the ingredients for a brown ale with the intention of using the sap from my tapped maple as a replacement for the water in the beer.? Instead of doing an all-grain bactch, I used an extract recipe and bought another set of ingredients.? This left me with a brown ale to make.? The only catch is that this recipe is for an ENGLISH brown ale rather than an AMERICAN brown ale.? So this beer suffers from a split personality - a mix of english hops and malt and a crisp american ale yeast profile.?</p> <!--break--> <p>Sometimes you have to thumb your nose at the <a href="http://www.bjcp.org/2008styles/catdex.php" target="_blank">BJCP?Style Guidelines</a>.? We are not enetering this in any competitions, we are just drinkng it!? So bring on that excessive chocolately brownie flavor, and those mild earthy english hops!?</p> <hr /><div style="font-family: Helvetica,Geneva,Arial,SunSans-Regular,sans-serif;"> <h2>09-05-29 Brown Porter</h2> <p><span style="font-size: 14px;">12-A Brown Porter</span><br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Author:</span> Wilbur Ince<br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Date:</span> 5/29/2009</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Size:</span> 11.0 gal<br /><span style="font-weight: bold;">Efficiency:</span> 87.17%<br /><span style="font-weight: bold;">Attenuation:</span> 75.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Calories:</span> 186.49 kcal per 12.0 fl oz</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Original Gravity:</span> 1.056 (1.040 - 1.052)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">=====</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">==|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Terminal Gravity:</span> 1.014 (1.008 - 1.014)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">=======|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Color:</span> 23.17 (20.0 - 30.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=====</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">==========</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Alcohol:</span> 5.51% (4.0% - 5.4%)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">=</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">======|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Bitterness:</span> 27.7 (18.0 - 35.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">======</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <h3>Ingredients:</h3> <p style="font-size: 12px;">18 lb Pale Ale Malt<br /> 1.5 lb Crystal Malt 60L<br /> .5 lb Chocolate<br /> .5 lb Black Malt<br /> 3 oz Fuggle (4.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 60 min</span><br /> 2 oz East Kent Goldings (5.0%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 5 min</span><br /> 1 ea WYeast 1056 American Ale</p> <h3>Schedule:</h3> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Ambient Air:</span> 70.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Source Water:</span> 60.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Elevation:</span> 0.0 m</p> <p style="font-size: 12px;">00:27:58 <span style="font-weight: bold;">Mash In</span> - <span style="font-style: italic;">Liquor: 6.5 gal; Strike: 171.28 F; Target: 152.0 F</span><br /> 01:27:58 <span style="font-weight: bold;">Main Rest</span> - <span style="font-style: italic;">Rest: 60 min; Final: 148.3 F</span><br /> 01:27:58 <span style="font-weight: bold;">Sparge</span> - <span style="font-style: italic;">Sparge Volume: 10.0 gal; Sparge Temperature: 168.0 F; Runoff: 13.05 gal</span></p> <h3>Notes</h3> <p style="font-size: 12px; font-style: italic;">Used 0.5 gallons of fermenting American Pale Ale wort as the yeast starter. Pitched the 0.5 gallon into the carboy (plastic bucket). <br /><br /> SG was 1.056, which would mean 87% efficiency! Better watch that.</p> <p style="font-size: 10px;">Results generated by <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.beertools.com/">BeerTools Pro 1.5.3</a></span></p> </div></div></div></div> Sat, 30 May 2009 01:25:00 +0000 wilbur 22 at https:// สล็อตฟรีเครดิต ถอนได้ 2019 www.baylanhafriyat.com Spring APA https://www.google.com/https://wilbur.us/blog/2009-05-22-spring-apa <span class="vocabulary field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><h2 class="field-label">Stuff:&nbsp;</h2><ul class="vocabulary-list"><li class="vocabulary-links field-item even"><a href="/stuff/beer-brewing">Beer Brewing</a></li></ul></span><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://www.beertools.com/"><img border="0" align="right" alt="BeerTools Pro Color Graphic" src="http://www.beertools.com/images/colors/14.jpg" /></a></p> <p>Welcome to the Summer of the Single American 1056 Yeast Packet!? My intention is to use a single yeast packet for almost of my beer brewing this summer.? How?? Easy, just reuse the yeast cakes from previous batches and replicate new batches from small samples of the existing batches.?</p> <!--break--> <p>The first batch is easy, I?just used the yeast pack to make a 1/2 gallon starter with the magnetic stir plate. The second batch wi</p> <p>ll use the yeast cake from the first batch.? This also helps keep you brewing on a regular basis - you brew and transfer your beer on the same day.?</p> <p>The idea behind Spring APA is to create a nice friendly pale ale for easy drinking at parties and events.? Subdued hops (compared to an IPA)?and a little malt to make everyone happy.? I used a couple of caramel malts on this batch because I have had them around for over a year.? They need to get used up and go away.?</p> <p>Here's the details.</p> <hr /><div style="font-family: Helvetica,Geneva,Arial,SunSans-Regular,sans-serif;"> <h2>09-05-22 Spring APA</h2> <p><span style="font-size: 14px;">10-A American Pale Ale</span><br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Author:</span> Wylbur</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Size:</span> 10.5 gal<br /><span style="font-weight: bold;">Efficiency:</span> 75.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Attenuation:</span> 75.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Calories:</span> 175.14 kcal per 12.0 fl oz</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Original Gravity:</span> 1.053 (1.045 - 1.060)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=======</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Terminal Gravity:</span> 1.013 (1.010 - 1.015)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">==========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=====</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Color:</span> 14.03 (5.0 - 14.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">=======|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Alcohol:</span> 5.18% (4.5% - 6.2%)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">======</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=========</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Bitterness:</span> 44.2 (30.0 - 45.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">===============</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <h3>Ingredients:</h3> <p style="font-size: 12px;">10 lb Standard 2-Row<br /> 8 lb Pale Ale Malt<br /> .5 lb Crystal 55<br /> .5 lb CaraMunich 60L<br /> .5 lb CaraMunich 120L<br /> .25 lb Special B - Caramel malt<br /> 12 oz CBW? Sparkling Amber Powder (Dry Malt Extract)<br /> 1 oz Chinook - pellet (12.0%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 60 min</span><br /> .5 oz Cascade - pellet (5.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 50 min</span><br /> .5 oz Centennial - pellet (8.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 40 min</span><br /> .5 oz Cascade - pellet (5.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 30 min</span><br /> .5 oz Centennial - pellet (8.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 20 min</span><br /> .5 oz Cascade - pellet (5.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 10 min</span><br /> .5 oz Centennial - pellet (8.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 5 min</span><br /> 1 ea WYeast 1056 American Ale</p> <h3>Schedule:</h3> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Ambient Air:</span> 70.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Source Water:</span> 60.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Elevation:</span> 0.0 m</p> <p style="font-size: 12px;">00:27:17 <span style="font-weight: bold;">Mash In</span> - <span style="font-style: italic;">Liquor: 6.58 gal; Strike: 159.07 F; Target: 148 F</span><br /> 01:27:17 <span style="font-weight: bold;">Rest</span> - <span style="font-style: italic;">Rest: 60 min; Final: 144.5 F</span><br /> 01:27:17 <span style="font-weight: bold;">Sparge</span> - <span style="font-style: italic;">Sparge Volume: 9.12 gal; Sparge Temperature: 170.0 F; Runoff: 11.15 gal</span></p> <p style="font-size: 10px;">Results generated by <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.beertools.com/">BeerTools Pro 1.5.3</a></span></p> </div></div></div></div> Sat, 23 May 2009 00:52:00 +0000 wilbur 23 at https:// สล็อตฟรีเครดิต ถอนได้ 2019 www.baylanhafriyat.com Big Brew Saison https://www.google.com/https://wilbur.us/blog/2009-05-02-big-brew-saison <span class="vocabulary field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><h2 class="field-label">Stuff:&nbsp;</h2><ul class="vocabulary-list"><li class="vocabulary-links field-item even"><a href="/stuff/beer-brewing">Beer Brewing</a></li></ul></span><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://www.beertools.com/"><img border="0" align="right" src="http://www.beertools.com/images/colors/10.jpg" alt="BeerTools Pro Color Graphic" /></a></p> <p>For this year's Big Brew, Chip Wlaton and I collaborated on a Saison.? We added some stuff to personalize this beer, and the results were amazing!?</p> <p>[inline:chip.jpg]</p> <p>Watch out for this yeast, it's super stubborn!? I?had mine on a heating pad on low for 8 weeks to keep the temperature at 85 degrees.? It was worth it, this came out very dry - tangy and citrusy!? Yummy!</p> <!--break--> <p>Here's the stuff:</p> <hr /><div style="font-family: Helvetica,Geneva,Arial,SunSans-Regular,sans-serif;"> <h2>09-05-02 Big Brew Saison</h2> <p><span style="font-size: 14px;">16-C Saison</span><br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Author:</span> Wilbur<br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Date:</span> 5/2/2009</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Size:</span> 10.8 gal<br /><span style="font-weight: bold;">Efficiency:</span> 75.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Attenuation:</span> 77.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Calories:</span> 167.34 kcal per 12.0 fl oz</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Original Gravity:</span> 1.051 (1.048 - 1.065)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">==</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=============</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Terminal Gravity:</span> 1.004 (1.002 - 1.012)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">===</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">============</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Color:</span> 10.79 (5.0 - 14.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">==========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=====</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Alcohol:</span> 5.09% (5.0% - 7.0%)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">===============</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Bitterness:</span> 28.6 (20.0 - 35.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">======</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <h3>Ingredients:</h3> <p style="font-size: 12px;">10 lb Premier Gold Liquid<br /> 4 lb Vienna Malt<br /> 1 lb Honey<br /> 1 lb Oats Flaked<br /> 1 lb Wheat Flaked<br /> 3 oz Styrian Goldings (4.8%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 60 min</span><br /> 1 oz Willamette (4.4%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 15 min</span><br /> 1 oz Willamette (4.4%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 0.0 min</span><br /> 1 ea WYeast 3724 Belgian Saison Yeast</p> <h3>Schedule:</h3> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Ambient Air:</span> 70.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Source Water:</span> 60.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Elevation:</span> 0.0 m</p> <p style="font-size: 12px;">?</p> <h3>Notes</h3> <p style="font-size: 12px; font-style: italic;">Chip and I brewed this for the Big Brew 2009. <br /><br /> What a pain in the ass yeast! This stayes on the heating pad on low for 8 weeks. The results were worth it - very dry and quite tangy and cirtusy. Well worth it!</p> <p style="font-size: 10px;">Results generated by <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.beertools.com/">BeerTools Pro 1.5.3</a></span></p> </div> <hr /><p class="rtecenter">[inline:09-05-02-brew.jpg] [inline:09-05-02-brews.jpg]</p> <p class="rtecenter">[inline:09-05-02-cooking.jpg] [inline:09-05-02-cooling.jpg]</p> <p class="rtecenter">[inline:09-05-02-drinker.jpg] [inline:09-05-02-finishing.jpg]</p> <p class="rtecenter">[inline:09-05-02-worker.jpg]</p></div></div></div> Sat, 02 May 2009 22:58:00 +0000 wilbur 24 at https:// สล็อตฟรีเครดิต ถอนได้ 2019 www.baylanhafriyat.com Maple Cream Ale https://www.google.com/https://wilbur.us/blog/2009-03-30-maple-cream-ale <span class="vocabulary field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><h2 class="field-label">Stuff:&nbsp;</h2><ul class="vocabulary-list"><li class="vocabulary-links field-item even"><a href="/stuff/beer-brewing">Beer Brewing</a></li></ul></span><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://www.beertools.com/"><img border="0" align="right" alt="BeerTools Pro Color Graphic" src="http://www.beertools.com/images/colors/04.jpg" /></a></p> <p>Here's the big idea - tap the neighbor's massive maple tree and harvest the sap.? Then use the sap INSTEAD of water to make beer.? The beer needs to be a slight thing to get some of the maple character to come through.? Soooo how about a cream ale?? I used Pearle hops and an all-grain recipe with all malt rather than using corn or rice adjuncts.?</p> <p>When you make beer with maple sap, you don't get pancake maple syrup, instead you get a slightly woody spicy character.? So this beer was a success and failure.? We did get some extra alcohol from the maple sap, but the taste was not what people expected.? </p> <!--break--> <p>There is always next year!</p> <hr /><div style="font-family: Helvetica,Geneva,Arial,SunSans-Regular,sans-serif;"> <h2>09-03-30 Maple Cream Ale</h2> <p><span style="font-size: 14px;">6-A Cream Ale</span><br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Author:</span> Wilbur Ince</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Size:</span> 11 gal<br /><span style="font-weight: bold;">Efficiency:</span> 75.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Attenuation:</span> 73.0%<br /><span style="font-weight: bold;">Calories:</span> 180.74 kcal per 12.0 fl oz</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Original Gravity:</span> 1.054 (1.042 - 1.055)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">==============</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Terminal Gravity:</span> 1.015 (1.006 - 1.012)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">======</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">=|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Color:</span> 4.5 (2.5 - 5.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">============</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">===</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Alcohol:</span> 5.18% (4.2% - 5.6%)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">===========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">====</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Bitterness:</span> 20.5 (15.0 - 20.0)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">=</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">======|</span></p> <h3>Ingredients:</h3> <p style="font-size: 12px;">3.5 lb Maple Sap (Equivalent sugar content)<br /> 3.5 lb Organic Malt<br /> 10 lb Maris Otter<br /> 4 lb Standard 6-Row<br /> 1 oz Pearle - Leaf (8.6%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 60.0 min</span><br /> 1 oz Pearle - Leaf (8.6%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 10.0 min</span><br /> 2.0 ea WYeast 1728 Scottish Ale</p> <h3>Schedule:</h3> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Ambient Air:</span> 70.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Source Water:</span> 60.0 F<br /><span style="font-weight: bold;">Elevation:</span> 0.0 m</p> <p style="font-size: 12px;">00:25:12 <span style="font-weight: bold;">Mash In</span> - <span style="font-style: italic;">Liquor: 6.0 gal; Strike: 158.69 F; Target: 148 F</span><br /> 01:25:12 <span style="font-weight: bold;">Single Rest</span> - <span style="font-style: italic;">Rest: 60.0 min; Final: 144.2 F</span></p> <h3>Notes</h3> <p style="font-size: 12px; font-style: italic;">FG 1.060<br /> Starter was very dark and may affect the final color<br /> Used old hops ( at least 1.5 years old)<br /> Only sparged 8 gallons - added some sap directly to the kettle<br /> Strike temp was 142 not 148 added another gallon and half of strike water to increase temperature<br /> fermented in 6 gal plastic buckets</p> <p style="font-size: 10px;">Results generated by <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.beertools.com/">BeerTools Pro 1.5.3</a></span></p> </div></div></div></div> Tue, 31 Mar 2009 00:21:00 +0000 wilbur 25 at https:// สล็อตฟรีเครดิต ถอนได้ 2019 www.baylanhafriyat.com Barrel Fellowship - RIS https://www.google.com/https://wilbur.us/blog/2009-03-07-barrel-fellowship-ris <span class="vocabulary field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><h2 class="field-label">Stuff:&nbsp;</h2><ul class="vocabulary-list"><li class="vocabulary-links field-item even"><a href="/stuff/beer-brewing">Beer Brewing</a></li></ul></span><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://www.beertools.com/"><img border="0" align="right" alt="BeerTools Pro Color Graphic" src="http://www.beertools.com/images/colors/36.jpg" /></a></p> <p>This beer is the third barrel project from the Barrell Fellowship II.? The first two barrel beers were a hit and a miss.?</p> <p>As we start on our thrid time around, everyone is concerned about off-flavors and infections.? Last time around we had an Old Ale that got sour, so nobody want that to happen again.? We have all brewed our batches, but we are having a hard time getting organized and selecting tasting and filling dates.?</p> <p>For now the beer just sits in my basement aging - as any good RIS should.? This will be good if it gets to the barrell or not!</p> <hr /><div style="font-family: Helvetica,Geneva,Arial,SunSans-Regular,sans-serif;"> <h2>09-03-07 Barrel Fellowship II - RIS</h2> <p><span style="font-size: 14px;">13-F Russian Imperial Stout</span><br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Author:</span> Wilbur Ince<br /><span style="font-weight: bold; font-size: 12px;">Date:</span> 3/7/2009</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Size:</span> 11.01 gal<br /><span style="font-weight: bold;">Efficiency:</span> 72.76%<br /><span style="font-weight: bold;">Attenuation:</span> 71.8%<br /><span style="font-weight: bold;">Calories:</span> 338.62 kcal per 12 fl oz</p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Original Gravity:</span> 1.100 (1.075 - 1.095)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">================</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">====</span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">===|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Terminal Gravity:</span> 1.028 (1.018 - 1.030)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=============</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">==</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Color:</span> 36.06 (30.00 - 40.00)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">======</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Alcohol:</span> 9.56% (8.00% - 12.00%)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">======</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">=========</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Bitterness:</span> 79.3 (50.00 - 90.00)<br /><span style="color: rgb(153, 153, 153);">|========</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">===========</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">#</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">====</span><span style="color: rgb(153, 153, 153);">========|</span></p> <h3>Ingredients:</h3> <p style="font-size: 12px;">8.81 lb American 2-row<br /> 1.0 lb Crystal Malt 60L<br /> 4.0 lb Munich Malt<br /> 0.5 lb Belgian Special B<br /> 1.0 lb Black Roasted Barley<br /> 2.0 lb Belgian Aromatic<br /> 1.0 lb American Chocolate Malt<br /> 2.0 lb Roasted Barley<br /> 12.01 lb Liquid Amber Extract<br /> 6.01 lb Liquid Dark Extract<br /> 2.0 oz Galena (12.5%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 75 min</span><br /> 4.0 oz Fuggle (5%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 30 min</span><br /> 3.0 oz Willamette (5%) - <span style="font-style: italic;">added during boil, boiled 15 min</span><br /> 17.62 fl oz WYeast 1728 Scottish Ale</p> <h3>Schedule:</h3> <p style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: bold;">Ambient Air:</span> 55 F<br /><span style="font-weight: bold;">Source Water:</span> 55 F<br /><span style="font-weight: bold;">Elevation:</span> 400 m</p> <p style="font-size: 12px;">00:26:52 <span style="font-weight: bold;">Mash In</span> - <span style="font-style: italic;">Liquor: 5.59 gal; Strike: 178.74 F; Target: 154 F</span><br /> 00:46:52 <span style="font-weight: bold;">Step to 165</span> - <span style="font-style: italic;">Water: 1.77 gal; Temperature: 209 F; Target: 165.0 F</span><br /> 01:46:52 <span style="font-weight: bold;">Sparge</span> - <span style="font-style: italic;">Sparge Volume: 9.01 gal; Sparge Temperature: 168.0 F; Runoff: 13.01 gal</span></p> <h3>Notes</h3> <p style="font-size: 12px; font-style: italic;">based on Curt Stock's She-Devil Double-D Imperial Stout 2003 UMMO Gold Medal<br /> Mash:<br /> 154F - 80 min | 165F - 20 min<br /> Boil: 90 min<br /> _____</p> <p style="font-size: 10px;">Results generated by <span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.beertools.com/">BeerTools Pro 1.5.3</a></span></p> </div></div></div></div> Sat, 07 Mar 2009 22:36:00 +0000 wilbur 26 at https:// สล็อตฟรีเครดิต ถอนได้ 2019 www.baylanhafriyat.com